TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Lithuanian hunter“  (toliau – Pardavėjas) tarpusavio pareigas, teises ir atsakomybę. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

1.2.1.veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.2.2.juridiniai asmenys;

1.3.Pirkėjas gali pirkti HUNTER elektroninėje parduotuvėje šiais būdais:

1.3.1.    internetu užsiregistruodamas HUNTER elektroninėje parduotuvėje.

1.3.2.    internetu nesiregistruodamas HUNTER elektroninėje parduotuvėje.

1.3.3. kreiptis per susisiekimo platformą ir pateikti individualius užsakymus.

PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1.Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, atlieka mokėjimą, per 5 (penkias) darbo dienas gauna Pardavėjo patvirtinimą el. paštu apie vykdomą užsakymą, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali pateikti užsakymo. (Jeigu Pardavėjas nepatvirtina užsakymo, pinigai už Prekes grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas Pirkėjui.)

2.1.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroniniame puslapyje suformavęs suformavo norimą užsakymą ir pateikė užklausą, patvirtindamas norimą prekės įsigyjimą, nurodęs Pirkėjo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) ir pristatymo adresą, tikslų pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, išsiunčia el. laišką Pardavėjui, atlieka mokėjimą ir informuoja Pardavėją, per 5 (penkias) darbo dienas gauna Pardavėjo patvirtinimą el. paštu apie vykdomą užsakymą, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali pateikti užsakymo. (Jeigu Pardavėjas nepatvirtina užsakymo, pinigai už Prekes grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas Pirkėjui.)

2.2.Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje, el. laiškas su Pirkėju užsakymu, laikomas sutarties sudarymu.

2.3.Sudarydamas sutartį pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. Sąskaita faktūra siunčiama el. paštu darbo dienomis per 5 (penkias) darbo dienas nuo momento, kai Pirkėjas atsiima užsakymą ar Pardavėjas perduoda prekes kurjeriui (jei prekės Pirkėjui pristatomos naudojantis kurjerio paslaugomis).

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir asmeniškai priimti užsakytas prekes.

3.2. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu, pažymėjęs varnelę, kad „Susipažinau su prekių pirkimo – pardavimo ir bendrosiomis HUNTER elektroninėje parduotuvėje taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.3. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus šiame skyriuje žemiau nurodytas išimtis), apie tai pranešęs Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos.

3.4. Pirkėjo (vartotojo) teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju netaikoma šioms sutartims:

3.4.1.   sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

3.4.2.   sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

3.4.3.   sutartims dėl supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;

3.4.4.    Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.5.Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

3.6.Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei pirkdamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.

3.7.Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.8.Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

PARDAVĖJO TEISĖS, PAREIGOS IR GARANTIJOS

4.1.Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.2.Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

4.3.Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.4.Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu, tik tuomet jeigu Pirkėjas sumokėjo ir tokią paslaugą užsakė.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

4.6.Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.7.Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

4.8.Pardavėjas garantuoja prekių kokybę.

4.9.Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu jis įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuriam toji aplinkybė daro įtaką sutarties įvykdymui.

4.10.     Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

4.11.  Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

PREKIŲ PRISTATYMAS

5.1.Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė.

5.2.Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą, Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio ir kainos.

5.3.Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 15 darbo dienų nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekės  pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją (taikoma papildoma priemoka).

5.4.Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

5.5.Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.

5.6.Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.

5.7.Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.

5.8.Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

5.9.Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti.

PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJOS

6.1.El. parduotuvėje parduodamų prekių duomenys nurodomos kiekvienos prekės aprašyme.

6.2.Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekių nuotraukos savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realios prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Pastaba: Ekspozicinės prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl kitų techninių priežasčių. Ekspozicinės prekės požymis pažymėtas prekės aprašyme.

6.3.Pardavėjas prekėms suteikia gamintojo skelbiamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos prekių aprašymuose (kortelėse).

PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

7.1. Pirkėjai (vartotojai) turi teisę nenurodę priežasties atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, pranešę apie tai pardavėjui raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo arba atsiėmimo momento. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

7.2.Prekės gali būti grąžinamos „HUNTER“ parduotuvėje.

7.3.Gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę, Pardavėjas per 14 dienų nuo raštiško pranešimo apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą gavimo, grąžina pirkėjui pinigus už prekę ir jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos.

7.4.Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke). Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą iš pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užsakymo numerį.

7.5.Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

7.6.Pirkėjo teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje su pardavėju sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties netaikoma:

7.6.1.   sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra  netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;

7.6.2.   sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;

7.7.Jei pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis į artimiausią „HUNTER“ parduotuvę. Dėl garantinės priežiūros klausimų taip pat galima skambinti telefonu +37062366666. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo pirkėjo (vartotojo) teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, nustato teisės aktai.

7.8.Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl brokuotos ar nepilnos komplektacijos prekės, tai padaryti gali „HUNTER“ parduotuvėse arba elektroniniu paštu didmena@ehunter.lt

7.8.1. Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti tokią informaciją: Prekės užsakymo numerį. Prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką (jei įmanoma nufotografuoti). Prekės pakuotės nuotrauką. Aprašyti prekės broko, gedimo požymius ar įvardyti trūkstamą dalį.

7.8.2. Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija: Brokuotą prekę prašoma pakeisti kokybiška preke. Ne pilnos komplektacijos prekę prašoma papildyti trūkstamomis komplektuojančiomis  dalimis.Prašoma grąžinti sumokėtus pinigus.Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 10 dienų.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

8.1.Paspausdamas mygtuką „patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

8.2.Paspausdamas mygtuką „patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateikti Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu, kaip aptarta kitame punkte.

8.3.Paspausdamas mygtuką „patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka atsiimdamas prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir (ar) trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslu.

8.4.Paspaudus mygtuką „patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktam bankui (toliau – Bankas) bei Banko mokėjimų portalo paslaugos techniniam teikėjui (toliau – Mokėjimų portalo techninis teikėjas) internetinės prekybos tikslu, sutinkant, kad šie juos tvarkytų.

8.5.Paspausdamas mygtuką „patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis

(jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę

susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,

reikalauti ištaisyti, atnaujinti, sunaikinti savo asmens duomenis arba

sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi

nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys

bet kuriuo iš tikslų.

8.6.Paspausdamas mygtuką „patvirtinu užsakymą“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

8.7.Pardavėjas informuoja, kad jis tinkamai laikosi asmens duomenų tvarkymo reikalavimų, nustatytų galiojančiuose teisės aktuose.

INFORMACIJOS SIUTIMAS

9.1.Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

9.2.Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Mūsų parduotuvės“ nurodytu adresu.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ( GDPR )

Ką reiškia santrumpa BDAR?

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – Europos Sąjungos (ES) reglamentas dėl privačių asmenų duomenų apsaugos tvarkant ir perduodant asmens duomenis (toliau – Reglamentas).

Reglamento tikslas – apsaugoti fizinių asmenų privatumą ES ir suderinti Europos šalių įstatymus. Šį reglamentą Europos Parlamentas priėmė 2016 m. balandžio 27 d.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas nustato asmens duomenų rinkimo, saugojimo, naikinimo ir kitokio tvarkymo principus.

Kada įsigalioja naujieji reikalavimai?

Lietuvoje Reglamentas įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. ir tai yra viršesnis teisės aktas negu Asmens duomenų apsaugos įstatymas ar kiti Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą.

Kas turi laikytis šio reglamento?

Reglamento reikalavimai yra taikomi visoms asmens duomenis tvarkančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms. Reikalavimų privalo laikytis bankai, draudimo įmonės, gydymo įstaigos, mažmenininkai ir kt.

Ar reglamentas susijęs tik su asmens duomenimis?

Taip, dažniausiai Reglamentas yra taikomas tik asmens duomenims ir yra susijęs tik su jais. Tačiau juridinių asmenų duomenys gali apimti ir asmens duomenis. Tai, pavyzdžiui, informacija apie akcininkus, valdybos narius ir kt.

Kokią įtaką Reglamentas turi Ehunter.lt klientams?

Mes laikomės duomenų saugumo ir apsaugos reikalavimų, todėl Reglamentas turės tik tam tikrą įtaką mūsų ryšiams su klientais. Reglamente nurodomos galimybės, kaip klientai gali kontroliuoti savo duomenų naudojimą.

Norėdami užtikrinti Reglamento reikalavimų įgyvendinimą, peržiūrėjome ir atnaujinome sutartis bei kitus klientams skirtus dokumentus bei vidines procedūras.

Slapukai

Interneto svetainėje www.ehunter.lt. naudojami slapukai.

Slapukai – tai nedideli informacijos failai, kuriuos jūsų naudojamo įrenginio (kompiuterio, telefono ar planšetės) naršyklė priima iš svetainės, kurioje lankotės, ir išsaugo jūsų įrenginyje. Slapukai leidžia svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visomis svetainės galimybėmis. Taip pat slapukai leidžia stebėti lankymosi svetainėje dažnumą ir rinkti bendrą statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių.

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad www.ehunter.lt  nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Todėl jeigu iš www.ehunter.lt svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Šios nuostatos gali būti keičiamos be atskiro pranešimo, nes laikomės slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų ir atsižvelgiame į visuotinai priimtą su slapukų naudojimu susijusią praktiką.

Ehunter.lt svetainėje naudojami slapukai

Slapukai skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka anoniminę bendro pobūdžio informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine. Šie slapukai yra laikini ir išnyksta Jums išėjus iš interneto svetainės ar užvėrus naršyklę

nuolatiniai slapukai analizuoja svetainės lankytojų elgseną ir renka bendrojo pobūdžio statistiką apie lankytojų skaičių, aplankytus puslapius, praleistą laiką svetainėje, iš kur lankytojai pateko į mūsų svetainę

Slapukai neleidžia stebėti visko, ką daro svetainės lankytojas, jie neišsaugo vartotojų naudojamų slaptažodžių.

Interneto svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

Nustatoma, ar vartotojo naršyklėje veikia JavaScript;

Nustatoma, kokiu įrenginiu vartotojas naudojasi lankydamasis svetainėje ir jam rodomas pagal įrenginį pritaikytas vaizdas;

Saugo seanso metu pasirinktus nustatymus;

Naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti (renkama informacija apie naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką);

„Google Analytics“ renkama informacija, kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje;

„Google Analytics“ renkama informacija, iš kur į svetainę atėjo vartotojas ir kokia paieška jį atvedė į svetainę;

Naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų vartotojų patirtį besilankant svetainėje;

„Google Analytics“ renkama informacija apie lankytojo naudojamą įrenginį;

„Wordpress“slapukai, kad užtikrinti sklandu internetinio puslapio veikimą;

„Swift perfomrance Lite“ , užtikriną greitesnį internetinio puslapio užsikrovimą, bendroji optimizacija;

„Wordfence“ slapukai, kurie užtikrina internetinio puslapio saugumą ir padeda Ehunter.lt žinoti, ar buvo įvestas administratorius iš naujo įrenginio ar vietos.

Jūs galite nustatyti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nustatymus, pasiskaitykite jos naudojimo žinyną. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad slapukai rinktų informaciją, naršyklės nustatymuose atsisakykite slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete greitį, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Funkciniai slapukai

Funkciniai slapukai yra skirti pagerinti  interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, padaryti interneto svetainę bei mobiliąją aplikaciją patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui. Funkciniai slapukai gali būti naudojami Jūsų pasirinktai interneto svetainės ar mobiliosios aplikacijos kalbai išsaugoti, Jums pageidaujant, funkciniai slapukai padeda automatiškai įsiminti Jūsų registracijos duomenis, išsaugoti Jūsų pasirinktą prekių krepšelį ir atlieka panašias interneto tinklapio ir mobiliosios aplikacijos Jūsų pasirinkto veikimo palaikymo funkcijas. 

Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai.

Analitiniai slapukai

Analitiniais slapukais mes siekiame geriau pažinti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos lankytojus, kad galėtume kuo efektyviau pritaikyti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos veikimą prie Jūsų poreikių ir norų. Analitinių slapukų pagalba analizuojame savo veiklą ką darome teisingai, o ką turime tobulinti. Analitiniai slapukai taip pat mums padeda gerinti savo veiklą ir užtikrinti, kad Jūsų apsilankymai mūsų interneto tinklapyje ar mobiliojoje aplikacijoje Jums būtų naudingi, o prekės aktualios. Analitinių slapukų surinkta informacija yra bendrinė ir nėra individualizuota. Analitinių slapukų informaciją gali būti panaudota siekiant  atvaizduoti populiariausias žiūrėtas prekes, pateikti informaciją apie šiuo metu aktualiausias prekes ir kitą naudingą informaciją Jums naršant.  Analitiniai slapukai gali būti panaudojami ir siekiant įvertinti mūsų reklaminių kampanijų tikslingumą.

Tiksliniai (komerciniai) slapukai

Tikslinius (komercinius) slapukus  naudojame siekiant individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Tiksliniais slapukais analizuojama  naršymo istorija ir šie duomenys naudojami siekiant , pateikti jums komercinius pasiūlymus. Pavyzdžiui Jums įsigijant mobilų telefoną, pasiūlyti įsigyti tinkamą dėkliuką telefonui. Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys, pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti  reklamos paslaugų partneriams.

Trečiųjų šalių naudojami slapukai

Esame kruopščiai patikrinę ir atrinkę partnerių sąrašą, kurie yra įsidiegę papildomus slapukus, kurie neturi galimybės pasiekti Jūsų asmens duomenų ir negali būti susieti su konkrečia asmenybe, tačiau įgalina užtikrinti sklandų paslaugos teikimą. Pavyzdžiui leidžia palikti anoniminį komentarą ar atsiliepimą apie mūsų paslaugas, kuriuos analizuojame padedant partneriams. 

kokių asmens duomenų apie mane tikrai nerenkate ir netvarkote?

Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;

Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį;

Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums APSIPERKANT

Kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje www.ehunter.lt  nesukurdamas individualios paskyros sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

Vardą;

Pavardę

Telefono numerį;

Elektroninio pašto adresą;

Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą.

Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu. 

Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys ?

Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

Kaip galiu susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis ?

Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:

Atsiųsdami mums prašymą paštu;

Pranešdami mums telefonu;

Atvykdami į mūsų prekybos vietas ir pateikus prašymą;

Atvykdami į mūsų biuro patalpas ir pateikdami prašymą;

Jūsų patogumui, prašymų formas galime Jums paprašius pateikti apsilankymo vietoje.

Kaip galiu valdyti slapukų nustatymus?

Slapukus galite valdyti per savo naudojamos naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos ištrinti.  Slapukų galite atsisakyti bet kuriuo metu ištrindami slapukus iš savo naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Norėdami daugiau sužinoti kaip tvarkyti ar pašalinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus, apsilankykite Jūsų naudojamos naršyklės interneto puslapyje arba peržiūrėkite trumpą instrukciją populiariausioms naršyklėms čia: ChromeMozillaEdgeSafariOpera.

GDPR

Duomenų tvarkymas internetinėje svetainėje

Kas pagal Reglamento nuostatas yra asmens duomenys ?

Asmens duomenys apima visą informaciją (rašytinę, garsinę, vaizdinę, elektroninę, biometrinę) apie konkretų asmenį, pavyzdžiui, tai jo gimimo data, telefono numeris, pašto ir e. pašto adresas, fotonuotraukos ir kita asmenį nustatyti padedanti informacija.

Asmens duomenys taip pat gali apimti ir informaciją, kuri su asmeniu susijusi netiesiogiai. Pavyzdžiui, asmens gimimo data, telefono numeris, adresas asmenį identifikuoja tiesiogiai, tuo tarpu nekilnojamojo turto registro duomenys Žemės registre ir automobilyje esanti navigacijos sistema, rodanti judėjimo koordinates, padeda asmenį identifikuoti netiesiogiai.

Kokius duomenis tvarko www.ehunter.lt ?

Tam tikrais atvejais tvarkome asmens duomenis konkrečiais tikslais ir nelaikome jų ilgiau, negu yra būtina. Tvarkome tik tuos duomenis, kurie reikalingi teikiant kliento pasirinktas paslaugas.

Klientų asmens duomenis Ehunter.lt tvarko vienu ar keliais toliau nurodytais atvejais:

norėdamas sudaryti ir vykdyti sutartis

laikydamasis įstatymų

siekdamas teisėtų interesų

jei yra gautas kliento sutikimas

Klientų asmens duomenis naudoja turinio ir rinkodaros kampanijoms, loterijoms, komercinės informacijos pateikimo ir kitai panašiai veiklai tik turėdamas kliento sutikimą. Išsamesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą nurodyta paslaugų sutartyse, kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose.

Kiek laiko saugome asmens duomenis ?

LH klientų duomenis tvarko tik tiek laiko, kiek reikia vienam ar kitam konkrečiam tikslui, kad LH galėtų vykdyti savo įsipareigojimus klientams ir laikytis teisnių duomenų tvarkymo reikalavimų. Pavyzdžiui, kliento duomenys saugomi tol, kol galioja su klientu sudaryta sutartis. Siekiant apsaugoti teisėtus Ehunter.lt interesus, duomenys gali būti saugomi iki dešimties metų baigus galioti sutarčiai. Teisės aktuose gali būti nustatyti reikalavimai, pagal kuriuos Ehunter.lt duomenis turi saugoti tam tikrą nustatytą laiką.

Duomenų tvarkymo taisyklės

LH parengė dokumentą –  duomenų tvarkymo politiką, kuri įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Su šiuo dokumentu galite susipažinti LH padaliniuose. Šiame dokumente išsamiau aprašoma, iš kur LH gauna asmens duomenis, kokiais tikslais juos tvarko, kokie pagrindiniai duomenų tvarkymo principai.

Kas gali naudotis šiais duomenimis ?

Pavyzdžiui, LH gali dalintis klientų duomenimis šiais atvejais:

  1. jei duomenų reikalauja valdžios institucijos įstatymų nustatytais atvejais (pavyzdžiui, Lietuvos bankas, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir kt.);
  2. jei tai būtina teikiant kurias nors paslaugas vykdant sutartį. Gali būti atveju, kai Ehunter.lt vardu naudotis gali duomenis tvarkančios įmonės (duomenų tvarkytojai). Ehunter.lt turi imtis būtinų priemonių ir užtikrinti, kad įgaliotieji duomenų tvarkytojai duomenis tvarkytų pagal Ehunter.lt pateiktas gaires, vykdytų nustatytus saugumo ir konfidencialumo reikalavimus ir veiktų laikydamiesi teisės aktų.

 Jei turite klausimų apie duomenų tvarkymą, siųskite juos mums el. paštu: gdpr (eta) ehunter.lt

Daugiau informacijos galite rasti perskaitę duomenų tvarkymo politiką ar peržiūrėję informaciją apie slapukus.

Detalizavimas

Mūsų svetainėje www.ehunter.lt yra nuorodų į kitų įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad LH nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Todėl jeigu iš www.ehunter.lt svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Jūs galite nustatyti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nustatymus, pasiskaitykite jos naudojimo žinyną. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad slapukai rinktų informaciją, naršyklės nustatymuose atsisakykite slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Kaip sužinoti duomenų tvarkymo pakeitimus?Vertiname Jūsų asmeninių duomenų saugumą, todėl įvykus bet kokiems duomenų tvarkymo pokyčiams mes Jus nedelsiant apie tai informuosime: išsiųsime pranešimą Jūsų nurodytu elektroniniu paštu arba pateiksime pranešimą prieš Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Naujausią asmens duomenų apsaugos informaciją visada galite rasti mūsų interneto svetainės skiltyje: Taisyklės

Kokių duomenų nerenkame, nesaugome ir nesiejame su asmeniu?

Vykdydami savo tiesioginę veiklą ir bendraudami su Jumis, mes tikrai:

nerenkame ir nesaugome Jūsų naršymo trečiųjų asmenų tinklalapiuose istorijos;

neperduodame jokių su Jūsų naršymu mūsų tinklalapyje susijusių duomenų, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį